Όροι Χρήσης και Πολιτικής Απορρήτου - Terms of Use and Privacy Policy - Nutzungsbedingungen und Datenschutzrichtlinie( ΕΛΛΗΝΙΚΑ - GR )
Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία δεδομένων προσωπικού Χαρακτήρα (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων - GDPR), θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η επιχείρηση μας έχει λάβει όλα τα σχετικά μέτρα ασφαλείας, και θα θέλαμε τη συγκατάθεσή σας ώστε να συνεχίσουμε την επικοινωνία μαζί σας. Μέλημά μας είναι να είμαστε απόλυτα διαφανείς σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγουμε, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση και περιοχή διαμονής σας και λοιπά προσωπικά σας δεδομένα δεν θα χρησιμοποιήσουμε για οποιονδήποτε άλλο σκοπό και δεν θα τα παρέχουμε με οποιονδήποτε τρόπο, σε τρίτους.

Όροι χρήσης και πολιτική απορρήτου.
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρόντες όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης προτού να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας www.electroservice.gr ή αποκτήσετε οποιαδήποτε πληροφορία, προϊόν ή υπηρεσία που παρέχεται από την επιχείρηση μας. Με την χρήση της ιστοσελίδας μας, αποδέχεστε και συμφωνείτε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει με τους όρους και προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω (συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης προστασίας ιδιωτικού απορρήτου). Αν δεν συμφωνείτε με αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, συμπεριλαμβανομένης της δήλωσης απορρήτου, και δεν είστε διατεθειμένοι να δεσμευθείτε από αυτούς, παρακαλούμε να μη χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας, τα προγράμματα και τις υπηρεσίες μας καθ’ οιονδήποτε τρόπο.

Τροποποίηση των όρων του παρόντος.
Η επιχείρηση μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να ανανεώσει τους όρους και τις προϋποθέσεις συναλλαγών, γι’ αυτόν τον λόγο σας παρακαλούμε να επισκέπτεστε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές ή τροποποιήσεις στους παρόντες όρους χρήσης.

Προστασία ανηλίκων.
Η ιστοσελίδα απευθύνεται αυστηρά σε Χρήστες άνω των δεκαοκτώ (18) ετών. Εάν παρόλα αυτά ανήλικοι χρήστες καταχωρήσουν ψευδή ημερομηνία γέννησης κατά τη χρήση των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για την έκθεσή τους στο περιεχόμενό της ή για οποιαδήποτε άλλη χρήση της Ιστοσελίδας.

Πνευματική Ιδιοκτησία ©.
Τα κείμενα, οι εικόνες, τα εμπορικά σήματα, το εκπαιδευτικό υλικό, οι σημειώσεις, τα videos, καθώς και οποιοδήποτε άλλο περιεχόμενο που έχει εισαχθεί ή θα εισαχθεί στην ιστοσελίδα μας, αποτελεί πνευματική μας ιδιοκτησία και προστατεύεται από τους Ελληνικούς και Διεθνείς νόμους περί προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων.
Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του ως άνω περιεχομένου με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς σκοπούς, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης μας ή του εκάστοτε δικαιούχου των πνευματικών μας δικαιωμάτων.
Οι λοιπές ονομασίες προϊόντων, εμπορικών σημάτων και υπηρεσιών που υπάρχουν στην ιστοσελίδα μας και δεν φέρουν το σήμα του ELECTRO SERVICE και ανήκουν σε άλλες εταιρίες, μπορεί να αναφέρονται στην ιστοσελίδα μας μόνον για σκοπούς αναγνώρισης.
Η χρήση της ιστοσελίδας μας επ’ ουδενί δεν συνεπάγεται τη χορήγηση του δικαιώματος αναπαραγωγής, αντιγραφής, πώλησης, μεταπώλησης ή/και εκμετάλλευσης εμπορικά με οποιονδήποτε τρόπο το σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του παρόντος δικτυακού τόπου και συνεπώς απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
Απαγορεύεται ρητώς η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, μεταπώληση ή οποιαδήποτε μορφή εκμετάλλευσης, μέρους ή του συνόλου της ιστοσελίδας μας, για οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή άλλον σκοπό πέραν της προσωπικής σας ενημέρωσης.

Πολιτική Απορρήτου / Προστασία προσωπικών δεδομένων.
Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της μεταξύ μας επικοινωνίας είναι η γνωστοποίηση από πλευράς σας ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων για να λαμβάνετε ορισμένες από τις υπηρεσίες μας, θα σας ζητήσουμε τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση και περιοχή διαμονής σας και τα λοιπά προσωπικά σας δεδομένα.

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων.
Ποια δεδομένα συλλέγουμε.
Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα τα οποία εσείς επιλέγετε να μας παρέχετε. Σκοπός μας είναι να συλλέγουμε μόνο τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται οικειοθελώς από εσάς έτσι ώστε να μπορούμε να σας παρέχουμε την κατάλληλη πληροφόρηση σε σχέση με τις υπηρεσίες μας και να απαντάμε στις απορίες σας, μέσω της ιστοσελίδας μας. Οι πληροφορίες που μας εμπιστεύεστε χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες που επιθυμείτε.
Η ιστοσελίδα μας δεν πωλεί, εκμισθώνει ή διαθέτει με οποιοδήποτε τρόπο τα στοιχεία των χρηστών της σε τρίτους.
Η επιχείρηση μας δεν χρησιμοποιεί ή αποκαλύπτει ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία, όπως φυλή, θρησκεία ή πολιτικές πεποιθήσεις, χωρίς τη ρητή συγκατάθεσή σας.
Η επιχείρηση μας έχει το δικαίωμα να αποκαλύπτει τα προσωπικά σας στοιχεία χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση στις εξής περιπτώσεις:
(α) Εάν χρειαστεί, βάσει νομοθετικής διάταξης ή δικαστικής εντολής.
(β) Σε κάθε περίπτωση που απειλούνται τα δικαιώματα ή η περιουσία της επιχείρηση μας.
(γ) Σε επείγουσες περιστάσεις για την προστασία της προσωπικής ασφάλειας των χρηστών της ιστοσελίδας μας ή του κοινού.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Τα στοιχεία αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν, ενδεικτικά, τη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας, το ονοματεπώνυμο, το τηλέφωνο σας, τη διεύθυνση και περιοχή διαμονής σας και λοιπά προσωπικά σας δεδομένα, προκειμένου να μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Ε-MAIL
Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) σας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενδεικτικά:
1). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Προσφορών.
2). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Επικοινωνίας.
3). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Δήλωσης Βλάβης.
4). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Αποστολής Εγχειριδίων Χρήσης.
5). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Προσφοράς Τιμής Ανταλλακτικών.
6). Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσετε τη Φόρμα Δήλωσης Επισκευής - Συντήρησης Κλιματιστικού.
7). Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, για την Παροχή Υπηρεσιών ή Ερωτήσεων.
Επίσης, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω e-mail, σας παρακαλούμε να μην αποκαλύπτετε εμπιστευτικές πληροφορίες στα μηνύματά σας. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να μας στέλνετε ευαίσθητες πληροφορίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ IP
Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός που αποδίδεται στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή κάθε φορά που αποκτάτε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP είναι τεχνικώς απαραίτητη για την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Επιτρέπει στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και στους υπολογιστές εξυπηρέτησης δικτύου (servers) να αναγνωρίζονται και να επικοινωνούν μεταξύ τους. H χρήση της διευθύνσεως ΙΡ γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και Ν. 2472/1997 περί «Προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», όπως ισχύουν κάθε φορά.

CΟΟKIES
Η ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί cookies για να συλλέξει αυτόματα ορισμένες κατηγορίες δεδομένων όταν μας επισκέπτεστε διαδικτυακά, καθώς και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα cookies μπορούν να απομνημονεύουν τις προτιμήσεις και να συμβάλλουν στη βελτίωση της εμπειρίας σας στην ιστοσελίδα, όπως επίσης και να διασφαλίζουν ότι οι διαφημίσεις ή προσφορές που βλέπετε στο διαδίκτυο άπτονται των ενδιαφερόντων σας. Η απλή πλοήγηση στην ιστοσελίδα μας ενδέχεται στο μέλλον να προϋποθέτει την προηγούμενη αποδοχή των cookies από εσάς. Η χρήση της τεχνολογίας των cookies είναι απαραίτητη για να έχετε πρόσβαση στις λειτουργίες της ιστοσελίδας μας, ωστόσο, δεν κάνουμε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που αποθηκεύονται σε αυτά. H χρήση της τεχνολογίας αυτής είναι σύμφωνη με τον Ν. 3471/06 περί «Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων & Ιδιωτ. Ζωής στις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες» και τον Ν. 2472/1997 περί «προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα». Τα cookies μας δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές αλλά και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Εάν δεν επιθυμείτε την αποδοχή cookies καθώς περιηγείστε στην ιστοσελίδα μας, μπορείτε να ρυθμίσετε τον browser σας να απορρίπτει όλα τα cookies ή να σας ενημερώνει πριν από την αποστολή ενός cookie.

Ποια είναι τα δικαιώματά σας.
Δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα σας: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να ενημερωθείτε σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε για εσάς.
Δικαίωμα διόρθωσης των προσωπικών δεδομένων σας: Σε περίπτωση που αλλάξουν τα στοιχεία σας ή δεν έχουν καταχωρηθεί σωστά, μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να διορθώσουμε τυχόν ανακριβή προσωπικά δεδομένα που σας αφορούν.
Δικαίωμα διαγραφής των προσωπικών δεδομένων σας: Μπορείτε να μας στείλετε e-mail συμπληρώνοντας τη σχετική φόρμα επικοινωνίας, προκειμένου να διαγραφούν τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε για εσάς.

Περιορισμός Ευθύνης.
Σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση ή επακόλουθη ζημία, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, εξόδων, απώλειας πληροφοριών ή δεδομένων, βλάβης στον υπολογιστή από ιούς, bugs, hacking, βλάβης στο λογισμικό ή το hardware, απώλειας ή ζημίας περιουσίας, διαφυγόντων κερδών, και οποιωνδήποτε αξιώσεων τρίτων μερών που θα μπορούσαν να προκύψουν, ως επακόλουθο της πρόσβασης στον δικτυακό τόπο, την πλοήγηση σε αυτόν, την αδυναμία πρόσβασης σ’ αυτόν, ή τη μεταφόρτωση περιεχομένου από αυτόν, όπου αυτό επιτρέπεται. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή λειτουργία της ιστοσελίδας μας χωρίς σφάλματα ή τεχνικά προβλήματα, πλην όμως η χρήση της σελίδας μας γίνεται με αποκλειστική σας ευθύνη. Ως εκ τούτου, δεν φέρουμε ευθύνη για τη διαγραφή ή την αποτυχία αποθήκευσης περιεχομένου, πληροφοριών και ενημερώσεων από την ιστοσελίδα μας.
Ομοίως, δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, ηθική, παρεπόμενη ή αποθετική ζημία κάθε είδους που απορρέει από ή σχετίζεται με οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας μας και του περιεχομένου της, καθώς και οποιαδήποτε δυσλειτουργία αυτής.

Δεσμοί (Links) από και προς άλλες ιστοσελίδες.
Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους (Links) για άλλους ιστοτόπους, τους οποίους δεν διαχειριζόμαστε ή ελέγχουμε, και δεν είμαστε υπεύθυνοι για το περιεχόμενό τους. Οι σύνδεσμοι αυτοί υπάρχουν ιστοσελίδα μας για την ενημέρωσή σας και τη διευκόλυνση της περιήγησης, και σε καμία περίπτωση δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο των άλλων ιστοσελίδων ή για οποιαδήποτε απώλεια ή/και ζημία που μπορεί να προκληθεί από τη χρήση τους. Πριν χρησιμοποιήσετε τους ιστοτόπους αυτούς, μπορείτε να αναζητήσετε τους ξεχωριστούς όρους χρήσης, τις προϋποθέσεις και τις πολιτικές απορρήτου της κάθε επιμέρους ιστοσελίδας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media).
Μέσω της Ιστοσελίδας μας έχετε την επιλογή αλληλεπίδρασης με μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως για παράδειγμα την επιλογή «Μου αρέσει» του Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, Viber, WhatsApp, Duo κ.λπ. Αυτά τα χαρακτηριστικά μπορεί να επιτρέπουν την πρόσβαση ή/και σύνδεση στους λογαριασμούς σας στα κοινωνικά δίκτυα. Εμείς δεν ελέγχουμε τις υπηρεσίες αυτές των κοινωνικών δικτύων ή τα προφίλ σας σε αυτά, και δεν μπορούμε να αλλάξουμε τις ρυθμίσεις απορρήτου σας σε αυτές τις υπηρεσίες ή να θέσουμε κανόνες για τον τρόπο χρήσης των προσωπικών σας πληροφοριών σε αυτές. Τα ζητήματα αυτά άπτονται του δικού σας ελέγχου καθώς και των παρόχων υπηρεσιών κοινωνικής δικτύωσης. Πριν κάνετε χρήση οποιουδήποτε τέτοιου μέσου κοινωνικής δικτύωσης που προτείνεται από την ιστοσελίδα μας, σας συνιστούμε να διαβάσετε όλες τις πολιτικές και τις πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες των αντίστοιχων μέσων κοινωνικής δικτύωσης ώστε να ενημερωθείτε καλύτερα αναφορικά με τις πολιτικές απορρήτου τους.

Ασφάλεια και χρόνος τήρησης Προσωπικών Δεδομένων.
Τηρούμε τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μόνο για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για να έχουμε επικοινωνία. Σε κάθε περίπτωση μπορεί να παραμείνουν στο αρχείο μας μέχρις ότου ζητήσετε την διαγραφή τους.
Η επιχείρηση μας έχει κάθε δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση στην ιστοσελίδα της, να αφαιρέσει ή να επεξεργαστεί περιεχόμενο, κατά τη διακριτική της ευχέρεια.


( ENGLISH - EG )
In accordance with the new Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of personal data (General Data Protection Regulation - GDPR), we would like to inform you that our company has received all relevant security measures, and we would like your consent to keep in touch with you. Our concern is to be completely transparent about the information we collect, your email address, your name, your phone number, your address and place of residence and your other personal data we will not use for any other purpose and we will not provide it in any way, to third parties.

Terms of use and privacy policy.
Please read these terms and conditions of use carefully before using our website www.electroservice.gr or obtaining any information, product or service provided by our company. By using our website, you acknowledge and agree that you have read, understand and agree to the terms and conditions set forth below (including the privacy statement). If you do not agree to these terms and conditions, including the privacy statement, and you are not willing to commit to them, please do not use our website, our programs and our services in any way.

Modification of the terms hereof.
Our company reserves the right to modify or renew the terms and conditions of transactions, for this reason please visit these Terms of Use at regular intervals and be informed of any changes or modifications to these terms of use.

Protection of minors.
The website is strictly addressed to Users over eighteen (18) years old. However, if minor users enter a false date of birth while using the Services of the Website, we are not responsible for their exposure to its content or for any other use of the Website.

Copyright ©.
The texts, images, trademarks, educational materials, notes, videos, as well as any other content that has been or will be posted on our website, is our intellectual property and is protected by Greek and International laws for the protection of Copyright.
Reproduction, republishing, uploading, announcement, dissemination or transmission, or any other use of the above content in any way or for commercial purposes, is permitted only with the prior written consent of our company or the respective owner of our copyright.
The other names of products, trademarks and services that exist on our website and do not bear the mark of ELECTRO SERVICE and belong to other companies, can be mentioned on our website only for identification purposes.
The use of our website in no way implies the granting of the right to reproduce, copy, sell, resell and / or commercially exploit all or part of the content of this website and therefore any copying, distribution, transfer, processing is prohibited. , reselling, creating a derivative work or misleading the public about the actual provider of the content of the website.
Reproduction, copying, sale, resale or any form of exploitation of, part or all of our website, for any commercial purpose or any purpose other than your personal information is expressly prohibited.

Privacy Policy / Privacy Policy.
A prerequisite for the start of communication between us is the disclosure by you of some of your personal information in order to receive some of our services, we will ask you for your e-mail address, name, telephone number, address and place of residence and your other personal data.

Collection and use of Personal Data.
What data do we collect.
We receive the personal data you choose to provide to us. Our purpose is to collect only the personal data provided voluntarily by you so that we can provide you with the appropriate information in relation to our services and answer your questions through our website. The information you trust us is used exclusively to provide you with the services you desire.
Our website does not sell, rent or sell the data of its users to third parties in any way.
Our company does not use or disclose sensitive personal information, such as race, religion or political beliefs, without your explicit consent.
Our company has the right to disclose your personal information without prior notice in the following cases:
(a) If necessary, by law or court order.
(b) In any case where the rights or property of our company are threatened.
(c) In emergencies to protect the personal safety of users of our website or the public.

PERSONAL INFORMATION
This information may include, for example, your email address, name, telephone number, address and place of residence and other personal information, so that we can contact you.

E-MAIL
Your e-mail address may be used as an indication:
1). In case you use the Offer Form.
2). In case you use the Contact Form.
3). In case you use the Troubleshooting Form.
4). In case you use the User Manual Submission Form.
5). In case you use the Spare Price Quote Form.
6). In case you use the Air Conditioner Repair - Maintenance Report Form.
7). In case you wish to contact us, for the Provision of Services or Questions.
Also, when contacting us by email, please do not disclose confidential information in your messages. Under no circumstances should you send us sensitive information via e-mail.

IP ADDRESSES
An IP address is a number that is assigned to your computer each time you access the Internet. The IP address is technically necessary for your navigation on our website. Allows computers and network servers to identify and communicate with each other. The use of the IP address is made in accordance with the provisions of Law 3471/06 on "Personal Data Protection & Privacy. Of Life in Electronic Communications "and Law 2472/1997 on" Protection of the individual from the processing of Personal Data ", as they apply each time.

CΟΟKIES
Our website uses cookies to automatically collect certain categories of data when you visit us online, as well as when you contact us via email. Cookies can memorize preferences and help improve your website experience, as well as ensure that the ads or offers you see on the internet are of interest to you. Simple navigation on our website may in the future require the prior acceptance of cookies by you. The use of cookie technology is necessary to access the functions of our website, however, we do not process the personal data stored on them. The use of this technology is in accordance with Law 3471/06 on "Personal Data Protection & Privacy. Life in Electronic Communications "and Law 2472/1997 on" protection of the individual from the processing of personal data ". Our cookies do not cause damage to computers or to the files stored on them. If you do not wish to accept cookies as you browse our website, you can set your browser to reject all cookies or to notify you before sending a cookie.

What are your rights?
Right to be informed about your personal data: You can send us an e-mail by filling in the relevant contact form, in order to be informed about your personal data that we hold about you.
Right to correct your personal data: In case your details change or have not been registered correctly, you can send us an e-mail by filling in the relevant contact form, in order to correct any inaccurate personal data concerning you.
Right to delete your personal data: You can send us an e-mail by filling out the relevant contact form, in order to delete the personal data we hold about you.

Limitation of Liability.
In no event shall we be liable for any direct, indirect or consequential damage, including, but not limited to, expenses, loss of information or data, damage to the computer by viruses, bugs, hacking, damage to software or hardware, loss or damage to property, lost profits, and any third party claims that may arise as a result of accessing, navigating the site, being unable to access it, or uploading content from it where permitted. We make every effort for the smooth operation of our website without errors or technical problems, but the use of our page is at your sole risk. Therefore, we are not responsible for the deletion or failure to store content, information and updates from our website.
Likewise, we are not responsible for any direct, indirect, moral, ancillary or consequential damages of any kind resulting from or related to any use of our website and its content, as well as any malfunction thereof.

Links to and from other websites.
Our website may contain links to other websites which we do not manage or control, and we are not responsible for their content. These links are to our website for your information and to facilitate your browsing, and in no event are we responsible for the content of the other websites or for any loss and / or damage that may be caused by their use. Before using these websites, you can search for the individual terms of use, terms and privacy policies of each individual website.

Social media.
Through our Website you have the option to interact with social media, such as the option "I like" Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, LinkedIn, Viber, WhatsApp, Duo, etc. These features may allow access to and / or connection to your social media accounts. We do not control these social media services or your profiles on them, and we may not change your privacy settings on these services or set rules about how you use your personal information on them. These issues are under your control as well as those of your social networking service providers. Before using any of these social media tools suggested by our website, we encourage you to read all the policies and information about the respective social media services in order to be better informed about their privacy policies.

Security and retention of Personal Data.
We hold the personal data we collect from you only for as long as is necessary for us to communicate. In any case they can remain in our file until you request their deletion.
Our company has every right to refuse access to its website, to remove or edit content, at its sole discretion.


( DEUTSCH - DE )
Gemäß der neuen Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz personenbezogener Daten (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO) möchten wir sie darüber informieren, dass unser unternehmen alle relevanten sicherheitsmaßnahmen, und wir bitten um ihr einverständnis, mit ihnen in kontakt zu bleiben. Unser anliegen ist es, die von uns erfassten informationen, ihre e-mail-adresse, ihren namen, ihre telefonnummer, ihre adresse und ihren wohnort sowie ihre sonstigen personenbezogenen daten, die wir nicht für andere zwecke verwenden und nicht weitergeben, vollständig transparent zu machen jedenfalls an dritte.

Nutzungsbedingungen und datenschutzerklärung.
bitte lesen sie diese nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor sie unsere website www.electroservice.gr nutzen oder informationen, produkte oder dienstleistungen unseres unternehmens erhalten. Durch die nutzung unserer website erkennen sie an und stimmen zu, dass sie die unten aufgeführten bedingungen (einschließlich der datenschutzerklärung) gelesen und verstanden haben und ihnen zustimmen. Wenn sie diesen bedingungen, einschließlich der datenschutzerklärung, nicht zustimmen und nicht bereit sind, sich darauf einzulassen, nutzen sie unsere website, unsere programme und unsere dienste bitte in keiner weise.

Änderung der bedingungen hiervon.
unser unternehmen behält sich das recht vor, die geschäftsbedingungen zu ändern oder zu erneuern, besuchen sie daher bitte diese nutzungsbedingungen in regelmäßigen abständen und lassen sie sich über änderungen oder ergänzungen dieser nutzungsbedingungen informieren.

Jugendschutz.
Die website richtet sich ausschließlich an benutzer, die älter als achtzehn (18) jahre sind. wenn jedoch minderjährige benutzer bei der nutzung der dienste der website ein falsches geburtsdatum eingeben, sind wir nicht dafür verantwortlich, dass sie ihren inhalten oder einer anderen nutzung der website ausgesetzt sind.

Urheberrechte ©.
Die texte, bilder, marken, lehrmaterialien, notizen, videos sowie alle anderen inhalte, die auf unserer website veröffentlicht wurden oder werden, sind unser geistiges eigentum und durch griechische und internationale gesetze zum schutz des urheberrechts geschützt.
Das reproduzieren, wiederveröffentlichen, hochladen, bekanntgeben, verbreiten oder übermitteln oder jede andere nutzung der oben genannten inhalte in irgendeiner weise oder zu kommerziellen zwecken ist nur mit vorheriger schriftlicher zustimmung unseres unternehmens oder des jeweiligen inhabers unserer urheberrechte gestattet.
Die anderen namen von produkten, warenzeichen und dienstleistungen, die auf unserer website vorhanden sind und nicht die marke von electro service tragen und anderen unternehmen gehören, können auf unserer website nur zu identifikationszwecken erwähnt werden.
Die nutzung unserer website impliziert in keiner weise die einräumung des rechts, den inhalt dieser website ganz oder teilweise zu reproduzieren, zu kopieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen und/oder kommerziell zu nutzen, und daher ist jegliches kopieren, verbreiten, übertragen, verarbeiten untersagt. weiterverkauf, erstellung eines abgeleiteten werks oder irreführung der öffentlichkeit über den tatsächlichen anbieter des inhalts der website.
Die vervielfältigung, das kopieren, der verkauf, der weiterverkauf oder jede form der nutzung unserer website ganz oder teilweise für kommerzielle zwecke oder andere zwecke als ihre persönlichen daten ist ausdrücklich untersagt.

Datenschutzrichtlinie / Datenschutzrichtlinie.
Voraussetzung für die aufnahme der kommunikation zwischen uns ist die offenlegung einiger ihrer persönlichen daten durch sie. um einige unserer dienstleistungen in anspruch nehmen zu können, fragen wir sie nach ihrer e-mail-adresse, ihrem namen, ihrer telefonnummer, ihrer adresse und ihrem wohnort und ihre anderen personenbezogenen daten.

Erhebung und verwendung Personenbezogener Daten.
Welche daten erheben wir.
Wir erhalten die personenbezogenen daten, die sie uns freiwillig zur verfügung stellen. unser zweck besteht darin, nur die von ihnen freiwillig bereitgestellten personenbezogenen daten zu erheben, damit wir ihnen die geeigneten informationen in bezug auf unsere dienstleistungen zukommen lassen und ihre fragen über unsere website beantworten können. Die informationen, die sie uns anvertrauen, werden ausschließlich dazu verwendet, ihnen die gewünschten dienstleistungen zu erbringen.
Unsere website verkauft, vermietet oder verkauft die daten ihrer benutzer in keiner weise an dritte.
Unser unternehmen verwendet oder gibt keine sensiblen personenbezogenen daten wie rasse, religion oder politische überzeugungen ohne ihre ausdrückliche zustimmung weiter.
Unser unternehmen hat das recht, ihre personenbezogenen daten ohne vorherige ankündigung in den folgenden fällen offenzulegen:
(a) Falls erforderlich, per gesetz oder gerichtsbeschluss.
(b) In jedem fall, in dem die rechte oder das eigentum unseres unternehmens bedroht sind.
(c) In notfällen zum schutz der persönlichen sicherheit der nutzer unserer website oder der öffentlichkeit.

PERSÖNLICHE INFORMATIONEN
Diese informationen können beispielsweise ihre e-mail-adresse, ihren namen, ihre telefonnummer, ihre adresse und ihren wohnort sowie andere persönliche informationen enthalten, damit wir sie kontaktieren können.

EMAIL
Ihre e-mail-adresse kann als hinweis verwendet werden:
1). Falls sie das angebotsformular verwenden.
2). Falls sie das kontaktformular verwenden.
3). Falls sie das fehlerbehebungsformular verwenden.
4). Falls sie das benutzerhandbuch-übermittlungsformular verwenden.
5). Falls sie das ersatzpreis-angebotsformular verwenden.
6). Falls sie das klimaanlagen-reparatur-wartungsberichtsformular verwenden.
7). Falls sie uns wegen der erbringung von dienstleistungen oder fragen kontaktieren möchten.
auch wenn sie uns per e-mail kontaktieren, geben sie bitte keine vertraulichen informationen in ihren nachrichten preis. senden sie uns auf keinen fall sensible informationen per e-mail.

IP-ADRESSEN
Eine ip-adresse ist eine nummer, die ihrem computer bei jedem zugriff auf das internet zugewiesen wird. Die ip-adresse ist für ihre navigation auf unserer website technisch notwendig. Ermöglicht computern und netzwerkservern, sich zu identifizieren und miteinander zu kommunizieren. Die verwendung der ip-adresse erfolgt gemäß den bestimmungen des gesetzes 3471/06 zum „schutz personenbezogener daten und privatsphäre. Of life in electronic communications“ und gesetz 2472/1997 zum „schutz des einzelnen vor der verarbeitung personenbezogener daten“, wie sie jeweils gelten.

CΟΟKIES
Unsere website verwendet cookies, um bestimmte kategorien von daten automatisch zu erfassen, wenn sie uns online besuchen, sowie wenn sie uns per e-mail kontaktieren. Cookies können präferenzen speichern und helfen, ihr website-erlebnis zu verbessern, sowie sicherzustellen, dass die anzeigen oder angebote, die sie im internet sehen, für sie von interesse sind. Die einfache navigation auf unserer website kann zukünftig die vorherige annahme von cookies durch sie erfordern. Der einsatz der cookie-technologie ist notwendig, um auf die funktionen unserer website zugreifen zu können, jedoch verarbeiten wir die darüber gespeicherten personenbezogenen daten nicht. Die verwendung dieser technologie erfolgt in übereinstimmung mit dem gesetz 3471/06 zum „schutz personenbezogener daten und privatsphäre. leben in der elektronischen kommunikation“ und gesetz 2472/1997 zum „schutz des einzelnen vor der verarbeitung personenbezogener daten“. Unsere cookies richten auf computern oder darauf gespeicherten dateien keinen schaden an. Wenn sie beim surfen auf unserer website keine cookies akzeptieren möchten, können sie ihren browser so einstellen, dass er alle cookies ablehnt oder sie benachrichtigt, bevor ein cookie gesendet wird.

Welche rechte haben sie?
Recht auf auskunft über ihre personenbezogenen daten: sie können uns eine e-mail senden, indem sie das entsprechende kontaktformular ausfüllen, um auskunft über ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen daten zu erhalten.
Recht auf berichtigung ihrer personenbezogenen daten: Falls sich ihre daten ändern oder nicht korrekt registriert wurden, können sie uns eine e-mail senden, indem sie das entsprechende kontaktformular ausfüllen, um sie betreffende unrichtige personenbezogene daten zu korrigieren.
Recht auf löschung ihrer personenbezogenen daten: Sie können uns eine e-mail senden, indem sie das entsprechende kontaktformular ausfüllen, um die von uns über sie gespeicherten personenbezogenen daten zu löschen.

Haftungsbeschränkung.
In keinem fall haften wir für direkte, indirekte oder folgeschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf kosten, verlust von informationen oder daten, schäden am computer durch viren, bugs, hacking, schäden an software oder hardware, verlust oder sachschäden, entgangene gewinne und ansprüche dritter, die sich aus dem zugriff auf die website, der navigation auf der website, der unfähigkeit, darauf zuzugreifen, oder dem hochladen von inhalten von ihr, sofern zulässig, ergeben. Wir bemühen uns um einen reibungslosen betrieb unserer website ohne fehler oder technische probleme, aber die nutzung unserer seite erfolgt auf ihr alleiniges risiko. Daher sind wir nicht verantwortlich für die löschung oder nichtspeicherung von inhalten, informationen und aktualisierungen von unserer website.
Ebenso haften wir nicht für direkte, indirekte, moralische, neben-oder folgeschäden jeglicher art, die sich aus oder im zusammenhang mit der nutzung unserer website und ihres inhalts sowie einer fehlfunktion derselben ergeben.

Links zu und von anderen websites.
Unsere website kann links zu anderen websites enthalten, die wir nicht verwalten oder kontrollieren, und wir sind nicht für deren inhalt verantwortlich. Diese links zu unserer website dienen zu ihrer information und um ihnen das surfen zu erleichtern, und wir sind in keinem fall für den inhalt der anderen websites oder für verluste und/oder schäden verantwortlich, die durch deren nutzung verursacht werden können. Devor sie diese websites nutzen, können sie nach den individuellen nutzungsbedingungen, bedingungen und datenschutzrichtlinien jeder einzelnen website suchen.

Sozialen Medien.
Über unsere website haben sie die möglichkeit, mit sozialen medien zu interagieren, wie z. b. die option „gefällt mir“ Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Linkedin, Viber, Whatsapp, Duo usw. Diese funktionen können den zugriff auf und/oder die verbindung zu ihren social-media-konten ermöglichen. Wir haben keine kontrolle über diese social-media-dienste oder ihre profile darauf, und wir dürfen ihre datenschutzeinstellungen für diese dienste nicht ändern oder regeln darüber aufstellen, wie sie ihre personenbezogenen daten dort verwenden. Diese probleme unterliegen sowohl ihrer kontrolle als auch der ihrer social-networking-dienstanbieter. Bevor sie eines dieser von unserer website vorgeschlagenen social-media-tools verwenden, empfehlen wir ihnen, alle richtlinien und informationen zu den jeweiligen social-media-diensten zu lesen, um besser über deren datenschutzrichtlinien informiert zu sein.

Sicherheit und aufbewahrungszeit von Personenbezogenen Daten.
Wir speichern die von ihnen erhobenen personenbezogenen daten nur so lange, wie dies für die kommunikation erforderlich ist. in jedem fall können sie in unserer datei bleiben, bis sie ihre löschung verlangen.
Unser unternehmen hat das recht, den zugriff auf seine website zu verweigern, inhalte nach eigenem ermessen zu entfernen oder zu bearbeiten.