ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
Έχετε χάσει το εγχειρίδιο χρήσης της ηλεκτρικής σας συσκευής;
Μπορούμε να σας το αποστείλουμε ΔΩΡΕΑΝ μέσω Email σε μορφή PDFΣας παρακαλούμε πολύ να συμπληρώσετε όσο το δυνατόν περισσότερα από τα στοιχεία της φόρμας. Τα στοιχεία του μοντέλου καθώς επίσης και το σχετικό σειριακό αριθμό (S/N) που είναι ο κωδικός αναγνώρισης της ταυτότητας της συσκευής, μπορείτε να τα βρείτε στην ετικέτα σήμανσης της συσκευής η οποία συνήθως βρίσκεται στο οπίσθιο μέρος της ή στο εσωτερικό της σε περιπτώσεις συσκευών όπως ψυγεία οι ηλεκτρικοί φούρνοι


Φόρμα Αποστολής Εγχειριδίου Χρήσης

Τηλέφωνο
Τμήμα Υποστήριξης