ΗΜΕΡΕΣ & ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣΔευτέρα - Παρασκευή

8.00 - 21.00

Σάββατο
8.00 - 18.00

Κυριακή
9.00 - 15.00Τηλέφωνο