ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Διεύθυνση

Ελλάδα - Κρήτη - Χανιά


Τμήμα Διεύθυνσης
Τμήμα Ανταλλακτικών
Τμήμα Προσφορών
Τμήμα Υποστήριξης
Τμήμα Επισκευών
Τμήμα Κλιματισμού
Τμήμα Επικοινωνίας
Τμήμα Λογιστηρίου

Για Online επικοινωνία μαζί μας o αριθμός
6930 930 111

είναι συνδεδεμένος με τις παρακάτω εφαρμογές

Viber
WhatsApp
Google Meet

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

ΚΡΟΚΟΣ  ΣΩΤΗΡΙΟΣ


Φόρμα Επικοινωνίας