ΤΗΛΕΦΩΝΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Τμήμα Διεύθυνσης
Τμήμα Επισκευών
Τμήμα Ανταλλακτικών
Τμήμα Κλιματισμού
Τμήμα Προσφορών
Τμήμα Επικοινωνίας
Τμήμα Υποστήριξης
Τμήμα Λογιστηρίου


Για online επικοινωνία μαζί μας o αριθμός
6930930111
είναι συνδεδεμένος με τις παρακάτω εφαρμογές

Viber
WhatsApp
Duo

Υπεύθυνος Επικοινωνίας

ΚΡΟΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
Ψυκτικός • Ηλεκτροτεχνίτης


Φόρμα Επικοινωνίας