Τα συστήματα αδειάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS η Αγγλική συντομογραφία που έχει επικρατήσει στην καθημερινή ζωή ) είναι αναπόσπαστο τμήμα της ηλεκτρικής εγκατάστασης κάθε κτιρίου που χρησιμοποιείται για επαγγελματική χρήση.

Ξενοδοχειακές μονάδες
Νοσοκομεία
Εμπορικά κέντρα και καταταστήματα
Βιομηχανικά κτίρια
Κτίρια γραφείων και Τράπεζες

Είναι μερικά απο τα σημεία που θα συναντήσουμε τα συστήματα αδιάλειπτης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η εταιρία μας είναι εξουσιοδοτημένος τεχνικός συνεργάτης της Π.Πετρόπουλος ΑΕΒΕ για τους Νομούς Αρκαδίας Αργολίδας και Κορινθίας και για τα UPS SALICRU.

Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση ONLINE UPS από 3 έως 600 kVA