Χρήστος Α. Ξενοδημητρόπουλος
Ηλεκτρονικός-Ηλεκτρολόγος

Διεύθυνση: Λεωφόρος ΟΗΕ 7 Τρίπολη

Τηλέφωνο: 6945851026

email : c.xenodimitropoulos@gmail.com
website: www.electroservice.gr
Εξοικονόμηση ενέργειας

Ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη

Συστήματα UPS

Βιομηχανικοί αυτοματισμοί

Αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα

Συσσωρευτές βιομηχανικών εφαρμογών

Πίνακες αυτόματης διόρθωσης cosφ

Σταθεροποιητές τάσης AC