Τα τελευταία χρόνια υλοποιούνται στη χώρα μας έργα παραγωγής ενέργειας απο ανανεώσιμες πηγές όπως ο ήλιος και ο άνεμος.

Φωτοβολταικά συστήματα, μικρές ανεμογεννήτριες και ηλιοθερμικά συστήματα έχουν ήδη εγκατασταθεί σε πολλές περιοχές παρέχοντας καθαρή και αυτόνομη παραγωγή ενέργειας.

Η εταιρία μας αναλαμβάνει και υλοποιεί μέχρι την τελική ολοκλήρωση, έργα παραγωγής ένεργειας απο Ανανεώσιμες Πηγές. Αναλυτικά παρέχουμε τις παρακάτω υπηρεσίες:

Μελέτη έργου
Διαδικασία αδειοδότησης (όπου απαιτείται)
Προμήθεια εξοπλισμού
Εγκατάσταση
Σύνδεση με το δίκτυο (όπου απαιτείται)
Συντήρηση και Παρακολούθηση

Έχουμε ήδη ολοκληρώσει έργα με διασυνδεδεμένα και αυτόνομα φωτοβολταικά συστήματα καθώς και υβριδικά συστήματα με μικρές ανεμογεννήτριες. Ηδη επίσης λειτουργεί το πρώτο μας ηλιοθερμικό σύστημα παραγωγής ζεστού νερού χρήσης και θέρμανσης με επιλεκτικούς ηλιακούς συλλέκτες τιτανίου υψηλής απόδοσης.

Οι μηχανικοί μας σχεδιάζουν και μελετούν με σύγχρονο λογισμικό ανάλογα με την περίπτωση κάθε έργο προτείνοντας στους πελάτες μας τεχνοοικομικές μελέτες υψηλού επιπέδου και λύσεις που συνδιάζουν υψηλή ποιότητα και ανταγωνιστική τιμή. Συνεργαζόμαστε και συμμετέχουμε σε συνεχή εκπαιδευτικά προγράμματα με τους μεγαλύτερους κατασκευαστές υλικών για την υλοποιήση έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας που μας πιστοποιούν για την ορθή εκτέλεση και ολοκλήρωση των έργων.