Οι υπηρεσίες που παρέχουμε προς τους πελάτες κατόχους η οχι Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών είναι οι ακόλουθες:
Εκτίμηση του χώρου που πρόκειται να εγκατασταθεί το Η/Ζ. Η εκτίμηση γίνεται με επιτόπου επίσκεψη και σε συννενόηση με τον πελάτη αποφασιζεται η τελική θέση εγκατάστασης για την όσο τον δυνατόν αποδοτικότερη εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος.
Εγκατάσταση του Η/Ζ σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και σε συμφωνία με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Στην εγκατάσταση χρησιμοποιούνται υλικά άριστης ποιότητας.
Για κάθε Η/Ζ που εγκαθίσταται στον τομέα ευθύνης μας έχουμε την ευθύνη της εκκίνησης και της επίδειξης λειτουργίας του είτε στον πελάτη είτε στον υπέθυνο συντήρησης.