Η εταιρία μας απο το 2001 εγκαθιστά και συντηρεί με συνέπεια και ποιότητα συστήματα αυτοματισμών σε μονάδες παραγωγής της Αρκαδίας.
Τα συστήματα αυτοματισμών λειτουργούν σε:

Μονάδες παραγωγής ασφάλτου
Λατομεία
Μονάδες επεξεργασίας τροφίμων
Ψυκτικούς θαλάμους κέντρων διανομής

Η συνεργασία μας με τους μεργαλύτερους κατασκευαστές αυτοματισμών εγγυάται την απόλυτη ποιότητα των υλικών που είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.
Η μελέτη των συστημάτων γίνεται με σύγχρονο λογισμικό και οι εργασίες της εγκατάστασης  ολοκληρώνονται σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα και πάντα με αυστηρή τήρηση των κανόνων ασφαλείας.
Οι μετρήσεις απόδοσης και ασφαλείας των εγκαταστάσεων γίνεται με πιστοποιημένα όργανα τελευταίας τεχνολογίας.

Εκτός απο τις βιομηχανικές εγκαταστάσεις η δραστηριότητα της εταιρίας μας επεκτείνεται και σε Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε κατοικίες και καταστήματα. Η οργάνωση των εργασιών βασίζεται στην πολύχρονη εμπειρία και γνώση του αντικειμένου και έχει σαν αποτέλεσμα την γρήγορη ολοκλήρωση των εργασιών σε υψηλό επίπεδο ποιότητας. Τα τελευταία χρόνια που η οικοδομική δραστηριότητα βρίσκεται σε ύφεση η εταιρία μας προσανατολίζεται στην ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών προσφέροντας λύσεις εξοικονόμησης ενέργειας που περιγράφονται αναλυτικά σε αλλό τμήμα του ιστότοπου. 
Αυτοματισμοί βιομηχανικών εφαρμογών - Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις